Deelnemersportaal & Pensioenplanner

De pensioenplanner is een rekentool, waarmee de actieve deelnemer van het Pensioenfonds de effecten en de gevolgen van verschillende individuele pensioenkeuzes in beeld kan brengen. Denk daarbij aan de gevolgen van eerder stoppen met werken, deeltijdpensioen of uitstel van pensioen.

Uitgangspunt zijn de gegevens zoals bekend in het pensioenadministratiesysteem ondergebracht bij Syntrus Achmea per 1 januari 2011. Er is een één op één koppeling met het administratiesysteem, waardoor de deelnemer altijd rekent met de meest actuele gegevens. De getoonde informatie op de pensioenplanner is persoonsgebonden en vertrouwelijk. Toegang tot de pensioenplanner kan dan ook alleen gegeven worden via deze link “DB deelnemersportaal (Syntrus Achmea)

Additionele informatie: Deelnemersportaal & Pensioenplanner

img-banner-deelnemersportaal-en-pensioenplanner

Via deze link kunt u het deelnemersportaal bereiken.