Структура власності банку

Цей розділ веб-сайту містить інформацію про структуру власності АТ "Дойче Банк ДБУ", розкриття якої є обов’язковим згідно з українським законодавством.

Структура власності АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.01.2022 підготовлена та опублікована відповідно до вимог Постанови НБУ "Про затвердження Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку" No. 328 від 21 травня 2015 р. (зі змінами)

Структура власності АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.01.2021 підготовлена та опублікована відповідно до вимог Постанови НБУ "Про затвердження Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку" No. 328 від 21 травня 2015 р. (зі змінами)

Форма і обсяг інформації про структуру власності станом на 27 вересня 2021 АТ "Дойче Банк ДБУ", приватного акціонерного товариства, яким не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів, 100 відсотків акцій якого прямо належать одній особі (за формою Додатку 39 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням НКЦПФР No. 2826 від 3 грудня 2013 (зі змінами)