O společnosti

Deutsche Bank AG je akciovou společností ("Aktiengesellschaft") založenou podle práva Spolkové republiky Německo se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Je zapsána u Správního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem pod č. HRB 30 000 a je oprávněna na základě povolení Spolkového úřadu pro dozor nad prováděním finančních služeb Bafin podnikat jako banka a poskytovat finanční služby. Orgány dohledu: Evropská centrální banka (ECB), Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Spolková republika Německo  a Spolkový úřad pro finanční dohled ('Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht' or 'BaFin'), Graurheindorfer Strasse 108, 53117 Bonn and Marie-Curie-Strasse 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Spolková republika Německo.

Předsedou dozorčí rady je Alexander R. Wynaendts. Představenstvo tvoří Christian Sewing (Předseda představenstva), James von Moltke (Místopředseda představenstva), Karl von Rohr (Místopředseda představenstva), Fabrizio Campelli, Bernd Leukert, Alexander von zur Mühlen, Christiana Riley, Rebecca Short, Stefan Simon, Olivier Vigneron.

Skupina Deutsche Bank se skládá z významného počtu domácích a zahraničních společností, včetně bank, společností obchodujících s cennými papíry a poskytovatelů finančních služeb, kteří podnikají na základě povolení vydaného povolovacími místy ve státě jejich vzniku.

Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 FRANKFURT NAD MOHANEM (pro korespondenci: 60262)
NĚMECKO

Oznámení o hlasovacích právech pro hlavní akcionáře

Tel. +49 69 910-00
Fax: +49 69 910-34 225
deutsche.bank@db.com

Daňové identifikační číslo Deutsche Bank AG, Frankfurt nad Mohanem, (podle článku 22 (1) Śesté směrnice Rady (77/388/EEC) ze dne 17. května 1977 o harmonizaci zákonů členských států Evropské unie týkajících se daně z obratu) je DE 114103379.

Vydáno Tiskovým oddělením společnosti, Frankfurt nad Mohanem.

© Deutsche Bank AG, Frankfurt nad Mohanem, Všechna práva vyhrazena.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft se sídlem ve Spolkové republice Německo, Frankfurt nad Mohanem,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, HRB Nr. 30 000,
jednající prostřednictvím Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka se sídlem Praha 1, ul. Jungmannova 745/24, PSČ: 110 00
IČ: 604 33 566, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514