Aktualności October 21, 2021

Komunikat w sprawie wydania rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego zamiennika za znikający LIBOR CHF

W nawiązaniu do komunikatu z 6 sierpnia 2021 r. informujemy, że Komisja Europejska zakończyła prace nad ustanowieniem zamiennika dla wskaźnika referencyjnego LIBOR CHF i wydała w dniu 14 października 2021 r. rozporządzenie wykonawcze w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR).

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, jako zamiennik dla znikającego wskaźnika LIBOR CHF 3M, wyznaczony został wskaźnik SARON 3 months Compound Rate (3-miesięczna stopa składana SARON; dalej: SAR3MC) z korektą wynoszącą +0,0031.

Rozporządzenie wejdzie w życie 20. dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i będzie stosowane od dnia 1 stycznia 2022 r. Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, wyznaczony przez Komisję Europejską zamiennik w postaci SAR3MC z korektą wynoszącą +0,0031 z mocy prawa zastąpi wszystkie odniesienia do LIBOR CHF 3M w dokumentacji umownej dotyczącej m.in. kredytów/pożyczek udzielonych w CHF, do których zastosowanie miała dotychczas stawka referencyjna LIBOR CHF 3M. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do istniejącej Umowy Kredytu/ Pożyczki zabezpieczonego/-ej hipoteką.

W najbliższym czasie otrzymają Państwo korespondencję zawierającą informacje o wpływie powyższej zmiany na Państwa Umowę Kredytu/ Pożyczki zabezpieczonego/-ej hipoteką.

Szczegółowe informacje oraz treść rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej z 14 października 2021 r. są dostępne pod tym linkiem.

Dodatkowe informacje na temat wskaźników referencyjnych zamieszczone są na stronie internetowej Banku oraz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.