Rodzaje pomocy

Kluczem do znalezienia optymalnych rozwiązań jest indywidualne podejście do każdego przypadku. Dlatego oferujemy różnorodne sposoby wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. W zależności od posiadanych produktów, sytuacji zawodowej i finansowej, dostępne dla Klientów rozwiązania to, m.in.:

W zależności od danego przypadku możliwe są również inne formy pomocy. Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie szukając najdogodniejszego rozwiązania, które będzie dostosowane do potrzeb i sytuacji Klienta.

Jeżeli jesteś zainteresowany jedną z powyższych form pomocy lub chcesz zasięgnąć więcej informacji na temat dostępnych rozwiązań, skontaktuj się z nami:

phoneTelefonicznie – pod numerem (22) 4 652 652 (pon. – pt. w godz. 09:00 – 19:00)

mail Listownie - pod adresem: Deutsche Bank Polska S.A., Departament Windykacji Należności, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

email Mailowo – pod adresem: zapytania.dwn@db.com

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z postanowieniami art. 75c ustawy Prawo Bankowe, Klient ma możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację posiadanego zadłużenia w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wezwania do zapłaty.

Restrukturyzacja zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu jest uzależniona od wyniku dokonanej przez Bank oceny sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy.