Zarządzanie płynnością

Posiadamy bogate, ponad 15-letnie doświadczenie w kreowaniu i wdrażaniu usług konsolidacji środków. W rezultacie łączone są nadwyżki płynności, a wymagany kapitał jest w maksymalnym zakresie finansowany wewnętrznie. W ten sposób przedsiębiorstwa oszczędzają nie tylko czas i pieniądze związane z zarządzaniem płatnościami, ale także obniżają zewnętrzne koszty odsetkowe. Ponadto Klienci mogą wykorzystywać uwolnioną płynność do finansowania krótkoterminowych okazji inwestycyjnych. Dzięki konsolidacji gotówki Klienci wiedzą, ile środków jest dostępnych w danym momencie i mogą tę wiedzę wykorzystać do bardziej efektywnego zarządzania płynnością. Usługa może być realizowana w oparciu o rachunki lokalne (prowadzone w Deutsche Bank Polska) lub globalne (prowadzone w dowolnym oddziale Deutsche Bank na świecie).

Opcje usługi:

 • Struktury krajowe
  Centralizacja płynności ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw w kontekście osiągania efektywności kosztowej i usprawnienia funkcji skarbowych. Przedsiębiorstwa z wieloma rachunkami w jednym kraju mogą odnosić korzyści dzięki rozwiązaniu, które konsoliduje środki na jednym rachunku i minimalizuje ingerencję ręczną.
 • Struktury transgraniczne
  Usługa przenosi środki do wybranej przez Klienta lokalizacji docelowej, zapewniając rzeczywistą międzynarodową konsolidację środków.
 • Struktury regionalne
  Usługa ta umożliwia przedsiębiorstwom, które prowadzą rachunki w USD lub EUR w wybranych lokalizacjach na świecie, koncentrację sald nadwyżek na koniec dnia na docelowych rachunkach regionalnych. Dzięki tej usłudze firmy mogą automatycznie, na bazie śród-dziennej, przekazywać płynność z jednego regionu do drugiego, „podążając za słońcem" − na przykład z Singapuru do Frankfurtu, i dalej do Nowego Jorku.

Korzyści w skrócie:

 • poprawa globalnego zarządzania płynnością: szybkości, efektywności i przejrzystości,
 • optymalizacja kosztów i przychodów odsetkowych,
 • wyższa rentowność inwestycji finansowych,
 • ograniczenie wewnętrznych transakcji międzywalutowych,
 • maksymalizacja potencjału zysków poprzez obniżenie poziomu utrzymywanych sald,
 • centralizacja i konsolidacja środków w celu optymalizacji przepływów pieniężnych,
 • samofinansowanie pozycji debetowych w celu unikania kosztownego kredytowania,
 • obniżenie lub eliminacja kosztów administracyjnych związanych z przelewaniem środków,
 • zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej metody przekazywania środków między rachunkami, spółkami i krajami,
 • poprawa prognozowania dzięki szybkiemu dostępowi do dokładnych informacji na temat rachunków.