Dostęp do systemu Internetowej Obsługi Kredytu – db hipoNET

Dostęp do systemu Internetowej Obsługi Kredytu - db hipoNET możliwy jest poprzez stronę internetową Deutsche Bank Polska. W sekcji Logowanie należy wybrać Klienci indywidualni (db hipoNET), a następnie wpisać numer NIK oraz Kodu Dostępu.

Kredytobiorca, który nie posiada lub nie pamięta numeru NIK/Kodu, będzie mógł go uzyskać kontaktując się z Serwisem Telefonicznym świadczonym przez Wirtualny Oddział pod numerem telefonu +48 22 4 680 680 (w dni robocze, w godz. 9:00-17:00).

Zakres informacji w systemie Internetowej Obsługi Kredytu – db hipoNET ograniczony jest do danych na temat kredytu / pożyczki, m.in.: numeru rachunku kredytowego, aktualnego zadłużenia, oprocentowania, wysokości miesięcznej raty, harmonogramu spłat.