Dostęp do systemu Internetowej Obsługi Kredytu – db hipoNET

Przypominamy, że dostęp do nowego systemu Internetowej Obsługi Kredytu - db hipoNET możliwy jest poprzez stronę internetową Deutsche Bank Polska (w sekcji Logowanie należy wybrać db hipoNET). Do zalogowania wymagane jest podanie numeru NIK oraz Kodu Dostępu.

W przypadku Kredytobiorców, którzy korzystali z systemu db easyNET:

NIK do systemu db hipoNET będzie różnił się od NIK do systemu db easyNET pierwszą cyfrą – należy zmienić pierwszą cyfrę z 0 na 1. Przykład: stary NIK: 00 12 34 56 78; Nowy NIK: 10 12 34 56 78,

podczas pierwszego logowania będzie możliwość użycia Kodu Dostępu zdefiniowanego w systemie db easyNET. Po poprawnym wprowadzeniu numeru NIK oraz Kodu Dostępu system db hipoNET wymusi zmianę Kodu Dostępu.

WAŻNE: 12 listopada 2018 r. funkcjonalności db easyNET zostały wyłączone, a serwis ten służy jedynie do procesu przeniesienia do usług Santander online (dotyczy wyłącznie Klientów, których produkty i usługi zostały przeniesione do Santander Bank Polska S.A.). NIK i Kod dostępu do systemu db easyNET pozostają bez zmian. Oznacza to, że Klienci,którzy zalogowali się do hipoNET do 12 listopada 2018 r., posiadają dwa aktywne zestawy NIK-ów i Kodów Dostępy: jeden dla db hipoNET oraz drugi dla db easyNET.
Kredytobiorca, który nie posiada nr NIK/Kodu Dostępu lub nie pamięta go, będzie mógł go uzyskać kontaktując się z Serwisem Telefonicznym świadczonym przez Wirtualny Oddział pod nr tel. +48 22 4 680 680 (w dni robocze, w godz. 9-17).

Zakres informacji w systemie Internetowej Obsługi Kredytu – db hipoNET ograniczony jest do danych na temat kredytu / pożyczki, m.in.: nr rachunku kredytowego, aktualnego zadłużenia, oprocentowania, wysokości miesięcznej raty, harmonogramu spłat.