Obsługa kredytu hipotecznego – aneksy, polisy

(Dotyczy Klientów indywidualnych posiadających kredyt hipoteczny w Deutsche Bank Polska S.A.)

  • Za pośrednictwem poniższego formularza mogą Państwo: złożyć wniosek o wybrane zmiany warunków umowy kredytowej,
    dostarczyć określone dokumenty dotyczące posiadanego kredytu hipotecznego m.in. przesłać do Banku kopię polisy ubezpieczenia nieruchomości wraz z dowodem opłacenia składki, kopię zawiadomienia / odpisu KW z wpisaną hipoteką na rzecz Deutsche Bank Polska S.A.,
  • złożyć wniosek o zaświadczenie/opinię o posiadanym produkcie hipotecznym.

Aby wypełnić formularz proszę przygotować:

  • numer umowy kredytowej
  • dokument tożsamości
  • oraz skany wymaganych dokumentów (dotyczy dostarczenia dokumentów do Banku).


Ważne: Sesja formularza trwa 10 minut. Po tym czasie należy go wypełnić ponownie.

Uwaga: W przypadku problemów z przyjęciem kodu, złóż swój wniosek TUTAJ.