Aktualności April 29, 2022

Zmiana "Tabeli Usług" od 25 maja 2022 r. - dotyczy Klientów indywidualnych spłacających kredyt hipoteczny w Deutsche Bank Polska

Informujemy, że w związku ze zmianą przez administrację publiczną zaleceń dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii, z dniem 25 maja 2022 r. ulegnie zmianie „Tabela Usług”. Zmiana obejmuje przywrócenie spotkań bezpośrednich w siedzibie Banku.

W załączeniu przekazujemy dokument w nowym brzmieniu:

Jednocześnie informujemy, że aktualnie obowiązująca wersja dokumentu znajduje się w sekcji Dodatkowe informacje > Dokumenty – Klienci indywidualni  > Inne przydatne dokumenty: