Rynki finansowe

Transakcje Today / Tomorrow / Spot

Transakcje natychmiastowe (Today, Tomorrow, Spot) pozwalają na bieżącą wymianę walut w oparciu o bieżące kursy rynkowe.

Transakcja Today to umowa zakupu/sprzedaży walut natychmiast (tego samego dnia).
Transakcja Tomorrow to umowa zakupu/sprzedaży walut z datą rozliczenia na następny dzień roboczy.
Transakcja Spot to umowa zakupu/sprzedaży walut z datą rozliczenia po dwóch dniach roboczych od zawarcia umowy.
Minimalna kwota transakcji: 10 000 EUR (lub równowartość w innej walucie).

Transakcje terminowe Forward

Aby zabezpieczyć ryzyko kursowe w dłuższej perspektywie czasu (na przykład na potrzeby rozliczenia kontraktów lub umów, których termin zapłaty przypada w przyszłości), stosuje się transakcje typu Forward.

Jest to transakcja terminowa pozwalająca określić stałą, ustaloną w dniu zawierania transakcji, wartość kursu walutowego na określoną datę w przyszłości.

Minimalna kwota transakcji: 10 000 EUR (lub równowartość w innej walucie).

Dzięki złożeniu kilku transakcji o krótszym oraz dłuższym terminie, można w sposób elastyczny zarządzać przepływami (tzw. Swap Walutowy).

Korzyści

Znana przyszła cena zakupu/sprzedaży waluty.
Możliwość wcześniejszego zamknięcia transakcji.
Elastyczność form rozliczenia transakcji:
- poprzez fizyczną dostawę,
- poprzez rozliczenie netto.
 

Ryzyko
 
Zawarcie transakcji nakłada na Klienta oraz Bank obowiązek rozliczenia transakcji zgodnie z wcześniej ustalonymi parametrami, niezależnie od aktualnej sytuacji rynkowej.

Powyższy instrument należy do grupy produktów podlegających Dyrektywie MiFID. Więcej informacji: Dyrektywa MiFID.

Autobahn FX

Autobahn FX3 to nowoczesna platforma wymiany walut Deutsche Bank umożliwiająca zawieranie transakcji na wielu urządzeniach (dostępna zarówno w wersji mobilnej oraz tradycyjnej na komputery). Transakcje platformie można zawierać przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nowa platforma charakteryzuje się praktycznie nieograniczonymi możliwościami konstrukcji interfejsu użytkownika oraz jest niezwykle intuicyjna w obsłudze. W przypadku grup kapitałowych umożliwia ona zawieranie transakcji w imieniu kilku podmiotów z różnymi podmiotami Grupy DB, z którymi zostały nawiązane relacje. Ponadto historie transakcji, zawartych zarówno poprzez platformę, jak i telefonicznie, wraz z wieloma szczegółami dotyczącymi każdej transakcji, użytkownik może w dowolnej chwili eksportować do arkusza kalkulacyjnego, lub przesłać pocztą elektroniczną. Z użytkowaniem aplikacji nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty.